موضوعات = روان شناسی ورزشی
تعداد مقالات: 3
1. ارتباط بین هوش هیجانی و نرخ بروز آسیب در ورزشکاران نخبه رشته‌های رزمی

دوره 20، شماره 5، مرداد و شهریور 1397، صفحه 356-361

محمدمهدی کوهستانی اردو محله؛ مصطفی شاه‌وردی؛ حسن غرایاق زندی


2. مقایسه سبک‌های فرزندپروری، دلبستگی و بهزیستی روان‌شناختی والدین بر گرایش به ورزش-های گروهی و انفرادی دانش‌آموزان

دوره 19، شماره 3-ویژه‌نامه سومین کنفرانس بین‌المللی نوآوری‌های اخیر در روان‌شناسی، مشاوره و علوم رفتاری، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 269-280

حسین یعقوبی؛ منیرالسادات ذاکرفرد؛ زهرا افرا


3. مقایسه اثربخشی مداخله روانشناختی مبتنی بر مدل شناختی - رفتاری و مداخله مبتنی بر ذهن آگاهی بر عملکرد ورزشی تیراندازان: پیگیری دو ماهه

دوره 19، شماره 3-ویژه‌نامه سومین کنفرانس بین‌المللی نوآوری‌های اخیر در روان‌شناسی، مشاوره و علوم رفتاری، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 370-380

حسین صمدی؛ هادی گورکی؛ رضا بیدکی؛ جلال دهقانی زاده؛ سید حسین رضوی؛ زهرا افکاری شهرستانی