موضوعات = روان شناسی شغلی (حرفه ای)
تعداد مقالات: 5
1. Investigating the Role of Spiritual health and Resilience in Pandemic COVID- 19 on Psychological Vulnerability in Islamic Azad University Staff, Birjand, Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1401

مهین اسماعیلی درمیان؛ سید وحید جوادی


2. تاثیر آموزش مبتنی بر زمینه در کارآموزی روان‌پرستاری بر مهارت همدلی با بیمار دانشجویان پرستاری

دوره 20، شماره 5، مرداد و شهریور 1397، صفحه 349-355

الهام لشگری؛ سعید واقعی؛ حسین کریمی مونقی؛ حمیدرضا بهنام وشانی


3. ارتباط سلامت روان با کیفیت زندگی: یک مطالعه مقطعی در نمونه‌ای بزرگ از کارکنان کارخانه ذوب آهن اصفهان

دوره 20، شماره 5، مرداد و شهریور 1397، صفحه 368-375

نجمه ربانی‌پور؛ حمیدرضا روح‌افزا؛ آوات فیضی؛ کتایون ربیعی؛ نضال صراف‌زادگان


4. رابطه استرس شغلی با رفتار‌های بی‌نزاکتی در محیط کار با توجه به نقش تعدیل‌کنندگی سرمایه روان‌شناختی

دوره 20، شماره 2، بهمن و اسفند 1396، صفحه 103-112

سید اسماعیل هاشمی؛ سحر سوادکوهی؛ عبد الزهرا نعامی؛ کیومرث بشلیده


5. مقایسه‌ی‌ سبک زندگی و سلامت روانی در دبیران تربیت‌ بدنی و سایر دبیران شهرستان بیرجند

دوره 19، شماره 6، مهر و آبان 1396، صفحه 491-495

مسعود صیامی؛ عاطفه سالاری؛ هادی صمدیه