کلیدواژه‌ها = مقیاس
تعداد مقالات: 5
1. ساخت و اعتباریابی مقیاس خودگزارشی خشونت در زنان ایرانی

دوره 23، شماره 3، خرداد و تیر 1400، صفحه 181-189

شهرزاد سنجری؛ علی کمالی؛ آزیتا امیر فخرایی؛ محمدرضا محمدی سلیمانی؛ عشرت کریمی افشار


3. رواسازی مقیاس قلدری ایلی‌نوی در دانش‌آموزان ابتدایی شهر سمنان

دوره 17، شماره 4، خرداد و تیر 1394، صفحه 178-185

افضل اکبری بلوطبنگان؛ سیاوش طالع پسند


4. ساخت و اعتباریابی مقیاس شکرگزاری اسلامی-ایرانی در دانشجویان ایرانی

دوره 16، شماره 62، خرداد و تیر 1393، صفحه 120-29

محمدعلی گودرزی؛ رحمت‌ا... مرزوقی؛ اکرم نوری