کلیدواژه‌ها = هوش هیجانی
نقش هوش هیجانی و رضایت زناشویی بر کیفیت زندگی زنان: مدلسازی معادلات ساختاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اردیبهشت 1398

10.22038/jfmh.2018.22819.2200

حسین شاره؛ کاظم فشتنقی


اثربخشی تئاتردرمانی بر مهارت‌های عاطفی افراد مبتلا به اسکیزوفرنی

دوره 23، شماره 6، آذر و دی 1400، صفحه 409-415

10.22038/jfmh.2021.19323

مینا سادات میرشجاع؛ فاطمه حسین پور؛ محسن قانونی؛ سجاد صباغی؛ بهناز بهنام


بررسی ارتباط بین هوش هیجانی با رضایت شغلی و فرسودگی شغلی در پرستاران

دوره 23، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 149-153

10.22038/jfmh.2021.18319

پویا صیدی چگینی؛ افسانه بیرانوند؛ حمیدرضا فریدونی؛ محمد غلامی


بررسی میزان ترس اجتماعی در دانشجویان پزشکی و ارتباط آن با هوش هیجانی

دوره 21، شماره 5، مرداد و شهریور 1398، صفحه 275-282

10.22038/jfmh.2019.14704

علی طلائی؛ زینب هاشمی جواهری؛ فاطمه زارع ملک آباد؛ فاطمه خجسته رحیمی؛ اندیشه طلائی؛ فریبرز رضائی طلب


ارتباط بین هوش هیجانی و نرخ بروز آسیب در ورزشکاران نخبه رشته‌های رزمی

دوره 20، شماره 5، مرداد و شهریور 1397، صفحه 307-313

10.22038/jfmh.2018.11403

محمدمهدی کوهستانی اردو محله؛ مصطفی شاه‌وردی؛ حسن غرایاق زندی


بررسی عوامل موثر بر قطع درمان مراجعه‌کنندگان مراکز سلامت روان جامعه‌نگر (CMHC) شهر تهران

دوره 20، شماره 3، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 153-159

10.22038/jfmh.2018.10687

هدا لایق؛ هادی بهرامی؛ فرید ابوالحسنی؛ ونداد شریفی سنجانی


تاثیر آموزش هوش هیجانی بر مولفه‌های قلدری، شایستگی اجتماعی و مولفه‌های هوش هیجانی دانش‌آموزان پسر پایه‌ی چهارم ابتدایی (دوره دوم) شهرستان شادگان

دوره 19، شماره 3-ویژه‌نامه سومین کنفرانس بین‌المللی نوآوری‌های اخیر در روان‌شناسی، مشاوره و علوم رفتاری، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 133-139

10.22038/jfmh.2017.8532

مجید نعیماوی؛ غلامحسین مکتبی؛ مرتضی امیدیان


بررسی رابطه سبک‌های دل‌بستگی و هوش هیجانی با انواع عشق در زوج‌ها

دوره 19، شماره 3-ویژه‌نامه سومین کنفرانس بین‌المللی نوآوری‌های اخیر در روان‌شناسی، مشاوره و علوم رفتاری، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 199-204

10.22038/jfmh.2017.8591

اعظم داورنیا؛ رحیم حمیدی پور؛ علی‌اصغر اصغرنژاد فرید


بررسی ارتباط هوش هیجانی با تعارضات سازمانی کارکنان مالی دستگاه‌های اجرایی شهرستان بیرجند با تاکید بر تعارضات بین فردی

دوره 19، شماره 3-ویژه‌نامه سومین کنفرانس بین‌المللی نوآوری‌های اخیر در روان‌شناسی، مشاوره و علوم رفتاری، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 213-221

10.22038/jfmh.2017.8627

مهدی ثقفی؛ حسن محمدزاده مقدم


تأثیر آموزش هوش هیجانی بر اضطراب امتحان و هوش هیجانی دانش‌آموزان پسر پایه پنجم (دوره دوم) ابتدایی شهرستان شادگان

دوره 19، شماره 3-ویژه‌نامه سومین کنفرانس بین‌المللی نوآوری‌های اخیر در روان‌شناسی، مشاوره و علوم رفتاری، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 419-425

10.22038/jfmh.2017.11807

غلامحسین مکتبی؛ مجید نعیماوی؛ خلیل توفانی زاده؛ محمدعلی قاسمی نیا؛ محمدمهدی قاسمی


بررسی اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر بهبود کیفیت زندگی، کاهش علایم اضطراب و افسردگی در سالمندان ساکن سرای سالمندان خصوصی شهر تهران

دوره 18، ویژه نامه سومین کنفرانس بین‌المللی روان‌شناسی و علوم تربیتی، مهر و آبان 1395، صفحه 549-555

10.22038/jfmh.2016.8303

محمدرضا موسوی؛ سمیه پروین؛ فاطمه فرید؛ عبدالمجید بحرینیان؛ علی اصغر اصغرنژاد فرید


نقش هوش هیجانی و عاطفه‌ی مثبت و منفی در تاب‌آوری زنان باردار نخست‌زا

دوره 18، شماره 5، مرداد و شهریور 1395، صفحه 243-248

10.22038/jfmh.2016.7439

جابر علیزاده گورادل؛ مهری مولایی؛ اصغر پوراسمعلی


پیش بینی شخصیت مرزی بر اساس مولفه های هوش هیجانی

دوره 17، شماره 1، آذر و دی 1393، صفحه 7-12

10.22038/jfmh.2014.3752

علیرضا پیرخائفی؛ علی محمدزاده؛ محمود نجفی؛ مینا جنگجوی


رابطه ی هوش هیجانی و نشانه های اختلال شخصیت مرزی

دوره 12، شماره 45، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 9-390

10.22038/jfmh.2010.1094

علی مشهدی