کلیدواژه‌ها = کم توان ذهنی
تعداد مقالات: 3
1. اثر بخشی طرحواره درمانی بر تحمل پریشانی وتاب آوری ماداران دارای دانش آموز کم توان ذهنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1400

طاهره راحت دهمرده؛ محمود شیرازی؛ علی عرب


2. اثر بخشی طرحواره درمانی بر تحمل پریشانی وتاب آوری ماداران دارای دانش آموز کم توان ذهنی

دوره 23، شماره 6، آذر و دی 1400، صفحه 443-451

طاهره راحت دهمرده؛ محمود شیرازی؛ علی عرب