کلیدواژه‌ها = گروه‌درمانی شناختی-رفتاری
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی گروه‌درمانی شناختی-رفتاری بر باز بودن به تجربه و ارتقای کیفیت روابط بین فردی

دوره 18، ویژه نامه سومین کنفرانس بین‌المللی روان‌شناسی و علوم تربیتی، مهر و آبان 1395، صفحه 588-595

روح اله لطیفیان؛ مهران سرداری پور؛ محسن منصوبی فر