کلیدواژه‌ها = اضطراب اجتماعی
اثربخشی درمان فعال‌سازی رفتاری گروهی بر علایم شناختی هیجانی اختلال اضطراب اجتماعی

دوره 20، شماره 4، خرداد و تیر 1397، صفحه 241-247

10.22038/jfmh.2018.11129

فرناز ابهر زنجانی؛ حسن توزنده جانی؛ مهدی امیری