نویسنده = حسن توزنده جانی
تعداد مقالات: 10
1. اثربخشی درمان مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر اسناد خصمانه و تحمل آشفتگی در دانش آموزان مبتلا به اختلال وسواسی-اجباری

دوره 24، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 75-82

فرناز ابهرزنجانی؛ حسن توزنده جانی؛ پریسا امانی


2. مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی و درمان مبتنی بر شفقت بر بخشودگی و تحمل ابهام در زنان متقاضی طلاق

دوره 22، شماره 6، مهر و آبان 1399، صفحه 357-367

نسرین یگانه راد؛ حسن توزنده جانی؛ زهرا باقر زاده گلمکانی


3. مقایسه اثربخشی درمان مهارت های مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی و درمان مبتنی برشفقت برکیفیت روابط بین فردی و تحمل آشفتگی زنان دارای تعارض

دوره 22، شماره 3، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 145-154

شیما عراقیان؛ حمید نجات؛ حسن توزنده جانی؛ زهرا باقرزاده گلمکانی


4. نقش میانجیگرایانه ترس از ارزیابی منفی در رابطه با الگوهای ارتباطی و انگیزش پیشرفت ورزشکاران حرفه ای

دوره 22، شماره 3، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 163-168

فرناز ابهر زنجانی؛ حسن توزنده جانی؛ پریسا امانی


5. اثربخشی درمان تلفیقی ماتریکس بر خودکنترلی و تنظیم هیجانی افراد با سوءمصرف شیشه

دوره 22، شماره 1، آذر و دی 1398، صفحه 31-36

فرناز ابهرزنجانی؛ حسن توزنده جانی؛ مهدی امیری


7. اثربخشی آموزش مهارت‌های شناختی مبتنی بر کاهش استرس بر اضطراب تکلیف شب دانش‌آموزان

دوره 21، شماره 2، بهمن و اسفند 1397، صفحه 95-100

فرناز ابهرزنجانی؛ حسن توزنده جانی؛ مهدی امیری


9. اثربخشی درمان فعال‌سازی رفتاری گروهی بر علایم شناختی هیجانی اختلال اضطراب اجتماعی

دوره 20، شماره 4، خرداد و تیر 1397، صفحه 294-301

فرناز ابهر زنجانی؛ حسن توزنده جانی؛ مهدی امیری