نویسنده = سید امیر امین یزدی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی بازداری رفتاری در مبتلایان به وسواس شستشو: پارادایم توقف علامت

دوره 18، شماره 2، بهمن و اسفند 1394، صفحه 76-81

فاطمه شهامت؛ جواد صالحی فدردی؛ سید امیر امین یزدی؛ علی طلایی