نویسنده = علی مشهدی
تعداد مقالات: 3
1. اختلال در توانایی تغییر مجموعه ای در بیماران مبتلا به پرخوری عصبی: مروری سیستماتیک و متاآنالیز

دوره 24، شماره 1، بهمن و اسفند 1400، صفحه 3-10

زهرا مغنی زاده؛ فرهاد کهرازهی؛ علی مشهدی


2. مقایسه اختلالات هیجانی (اضطراب ، استرس و افسردگی) و کیفیت زندگی در زوجین بیش فعال و عادی

دوره 23، شماره 1، آذر و دی 1399، صفحه 41-48

ملیکا قهرمان زاده؛ علی مشهدی؛ زهره سپهری شاملو؛ سید علی کیمیایی


3. اثربخشی پروتکل یکپارچه در تنظیم هیجان و اجتناب از تجربه در زنان مبتلا به افسردگی عمده و علائم اضطراب منتشر

دوره 22، شماره 6، مهر و آبان 1399، صفحه 341-348

سیده مهسا بامشگی؛ سیّد علی کیمیایی؛ علی مشهدی