نویسنده = فرزاد اکبرزاده
تعداد مقالات: 3
1. ایجاد یک حداقل مجموعه داده ها برای پرونده های اورژانس روانپزشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1401

زهرا ابن حسینی؛ مرضیه معراجی؛ فرزاد اکبرزاده؛ امیر رضائی اردانی؛ ملیحه ایرج زاد


2. بررسی تاثیرآموزش مراقبین سالمندان مبتلا به اختلالات شناختی با استفاده ازاپلیکیشن تلفن همراه بر فشار بارمراقبتی ناشی از نگهداری بیماران

دوره 23، شماره 6، آذر و دی 1400، صفحه 375-381

فاطمه شریفان؛ فاطمه فرهودی؛ فرزاد اکبرزاده؛ محمد صادقی بیمرغ؛ علی عمادزاده


3. مقایسه ی افسردگی، اضطراب، سلامت روان عمومی و عزت نفس در زندانیان بندهای مشاوره و عادی

دوره 17، شماره 1، آذر و دی 1393، صفحه 52-57

مرتضی مدرس غروی؛ حسین کاشانی؛ مژگان لطفی؛ مهدیه برهانی؛ فرزاد اکبرزاده