دوره و شماره: دوره 19، شماره 3-ویژه‌نامه سومین کنفرانس بین‌المللی نوآوری‌های اخیر در روان‌شناسی، مشاوره و علوم رفتاری، فروردین و اردیبهشت 1396 
9. بررسی مفهوم خرد در بزرگسالان با استفاده از صفات شخصیتی

صفحه 21-28

حسین ملک محمدی؛ حسن رحمانی شمس؛ قاسم حشمت؛ بهروز فرامرزی راد


11. بررسی رابطه سبک‌های دل‌بستگی و هوش هیجانی با انواع عشق در زوج‌ها

صفحه 39-45

اعظم داورنیا؛ رحیم حمیدی پور؛ علی‌اصغر اصغرنژاد فرید


25. بررسی رابطه‌ی سبک زندگی و تعهد زوجین با رضایت زناشویی در زنان

صفحه 204-212

خسرو بهرنگ؛ پروانه گرداب؛ زهره نعمتی؛ غلامعباس صائمی؛ الهه پوراکبران


36. اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر تحلیل ارتباط متقابل بر دل‌زدگی زناشویی و صمیمیت زوجین

صفحه 311-318

فرشته علیخانی دارابی؛ آرزو مهرابی؛ شیوا حسینی دشتی؛ علیرضا علیخانی


41. تأثیر آموزش هوش هیجانی بر اضطراب امتحان و هوش هیجانی دانش‌آموزان پسر پایه پنجم (دوره دوم) ابتدایی شهرستان شادگان

صفحه 355-363

غلامحسین مکتبی؛ مجید نعیماوی؛ خلیل توفانی زاده؛ محمدعلی قاسمی نیا؛ محمدمهدی قاسمی