موضوعات = روان پزشکی جامعه نگر
تعداد مقالات: 6
1. بررسی نقش پیش بینی کننده هیجان خواهی و سیستم های مغزی-رفتاری درابتلا به اعتیاد اینترنتی در دانشجویان دانشگاه آزاد ‏اسلامی مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1397

عاطفه سلطانی فر؛ علی مشهدی؛ سعید saeid؛ زهرا غفاری؛ زنیره سلیمی


2. ارتباط ابعاد بهزیستی روان‌شناختی با رضایت از زندگی و خودتنظیمی

دوره 21، شماره 3، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 160-166

مینو شعرباف شاعر


3. نقش هیجان‌خواهی و سیستم‌های مغزی-رفتاری در ابتلا به اعتیاد اینترنتی در دانشجویان

دوره 21، شماره 2، بهمن و اسفند 1397، صفحه 108-115

عاطفه سلطانی‌فر؛ زنیره سلیمی؛ علی مشهدی؛ سعید تیموری؛ زهرا غفاری


4. تعیین متغیرهای پیش‌بینی‌کننده شخصیت صلح‌مدار: با نگاهی به تفاوت‌های جنسیتی و وضعیت تاهل

دوره 21، شماره 1، آذر و دی 1397، صفحه 14-31

زهرا خیّر؛ حمیدرضا عریضی؛ کریم عسگری؛ اسورکر سیکستروم


5. تدوین و آزمون مدل ارتباطی نیازهای اساسی روانی بر معنای زندگی با میانجیگری سرمایه روان‌شناختی و ارزش‌های انسانی

دوره 21، شماره 1، آذر و دی 1397، صفحه 51-62

فرزانه پیرمرادی؛ حمزه احمدیان؛ جهانگیر کرمی؛ یحیی یاراحمدی


6. ارتباط بین اعتیاد به گوشی‌های هوشمند و سلامت روان دانشجویان‌ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی آبادان

دوره 21، شماره 1، آذر و دی 1397، صفحه 81-85

راضیه شیرزادگان؛ ناهید محمودی؛ افسانه بیرانوند