نویسنده = حاجبی، احمد
تعداد مقالات: 1
1. مشخصات جمعیت‌شناختی و عوامل خطر کودک و والدین در زیرگونه‌های کودک‌آزاری: نتایج برگرفته از بخش حمایت روانی-اجتماعی

دوره 19، شماره 6، مهر و آبان 1396، صفحه 459-467

فیروزه درخشانپور؛ نجمه شاهینی؛ احمد حاجبی؛ محمدعلی وکیلی؛ اعظم‌سادات حیدری یزدی