نویسنده = احمدی‌زاده، محمدجواد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل محتوای عناصر دیداری، شنیداری و ساختاری موثر بر اختلال استرس پس از ضربه‌ی جنگ

دوره 19، شماره 6، مهر و آبان 1396، صفحه 449-453

محمدجواد احمدی‌زاده؛ مهدی امیری؛ الهام طاهری