نویسنده = پیمان نیا، بهرام
تعداد مقالات: 1
1. رابطه‌ی خودپنداره، عزت نفس و کمال‌گرایی با شدت آکنه در نوجوانان

دوره 19، شماره 6، مهر و آبان 1396، صفحه 430-436

علی افشاری؛ پریا پیامی؛ بهرام پیمان نیا