نویسنده = بخشایش، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مقایسه‌ای بین تاب‌آوری با رضایتمندی زندگی در زنان عادی و زندانی

دوره 19، شماره 3-ویژه‌نامه سومین کنفرانس بین‌المللی نوآوری‌های اخیر در روان‌شناسی، مشاوره و علوم رفتاری، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 172-178

زهرا افرا؛ علیرضا بخشایش؛ حسین یعقوبی