نویسنده = جمشیدی، صفورا
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه اختلالات روان‌شناختی معتادان تحت درمان انجمن NA و مراکز TC

دوره 20، شماره 2، بهمن و اسفند 1396، صفحه 131-137

صفورا جمشیدی؛ محمدجواد اصغری ابراهیم آباد؛ مریم‌السادات فخری