نویسنده = ابراهیمی مقدم، ندا
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی بازی‌درمانی شناختی-رفتاری بر انعطاف‌پذیری کودکان پرخاشگر

دوره 19، شماره 3-ویژه‌نامه سومین کنفرانس بین‌المللی نوآوری‌های اخیر در روان‌شناسی، مشاوره و علوم رفتاری، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 133-138

رقیه بادامیان؛ ندا ابراهیمی مقدم