نویسنده = جلالی شاهکوه، سمیرا
تعداد مقالات: 1
1. تدوین بسته آموزشی غنی‌سازی زندگی زناشویی بر اساس رویکرد هیجان‌مدار و بررسی اثربخشی آن بر سازگاری زناشویی زوجین تازه ازدواج کرده

دوره 19، شماره 3-ویژه‌نامه سومین کنفرانس بین‌المللی نوآوری‌های اخیر در روان‌شناسی، مشاوره و علوم رفتاری، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 153-159

سمیرا جلالی شاهکوه؛ محمدعلی مظاهری؛ علیرضا کیامنش؛ حسن احدی