نویسنده = امینی، زینب
تعداد مقالات: 1
1. نقش اجتناب شناختی‌رفتاری و سبک هویت‌ اجتنابی‌آشفته در پیش‌بینی سازگاری با دانشگاه با کنترل انعطاف‌پذیری ‌شناختی

دوره 20، شماره 5، مرداد و شهریور 1397، صفحه 325-331

علی شریفی ریگی؛ زینب امینی؛ مهناز مهرابی‌زاده هنرمند؛ کیومرث بشلیده