نویسنده = خادم رضاییان، مجید
تعداد مقالات: 1
1. اپیدمیولوژی اختلالات روان‌پزشکی: وضعیت شهر مشهد در سال‌های 94-1389

دوره 19، شماره 6، مهر و آبان 1396، صفحه 443-448

هدی خطیبی مقدم؛ فاطمه محرری؛ علی رحمانی فرد؛ مجید خادم رضاییان