نویسنده = جمالی، مرضیه
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر مداخله شناختی‌رفتاری بر خودکارآمدی جنسی و رضایت زناشویی زنان

دوره 19، شماره 3-ویژه‌نامه سومین کنفرانس بین‌المللی نوآوری‌های اخیر در روان‌شناسی، مشاوره و علوم رفتاری، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 29-38

مرضیه جمالی؛ سلیمه فیض آبادی؛ مریم جمالی