نویسنده = زائـری، میثم
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر آموزش مهارت مدیریت خشم به شیوه شناختی‌رفتاری بر سیستم‌های فعال‌ساز و بازداری رفتاری

دوره 19، شماره 3-ویژه‌نامه سومین کنفرانس بین‌المللی نوآوری‌های اخیر در روان‌شناسی، مشاوره و علوم رفتاری، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 142-146

میثم زائـری؛ مسعود محمدی