نویسنده = ساعد، امید
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه‌ی خرده‌مقیاس‌های سیستم فعال‌ساز رفتاری تئوری اصلی حساسیت به تقویت گری در بیماران وابسته به مت‌آمفتامین و مواد اپیوئیدی

دوره 19، شماره 6، مهر و آبان 1396، صفحه 422-429

امیر قادری؛ مرجان عالمی‌خواه؛ محمدامین کریمی؛ نگیسا بش‌کار؛ امید ساعد؛ مصطفی غلامی؛ محمدرضا داوودی؛ مراد رسولی آزاد