نویسنده = سرایی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سازگاری زناشویی، رضایت جنسی و رضایت از زندگی زنان

دوره 18، ویژه نامه سومین کنفرانس بین‌المللی روان‌شناسی و علوم تربیتی، مهر و آبان 1395، صفحه 527-533

یاسر کلال قوچان عتیق؛ فاطمه سرایی