نویسنده = شعبانلو، سعیده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مقایسه‌ای ناگویی هیجانی و ابعاد خشونت در دو گروه از معتادین به مواد مخدر و محرک با همتایان سالم

دوره 20، شماره 5، مرداد و شهریور 1397، صفحه 362-367

سعیده شعبانلو؛ محجوبه علیمرادی؛ آمنه معاضدیان