نویسنده = جهانگیر، امیرحسین
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه اثربخشی گروه‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی با درمان‌ نگهدارنده بر کاهش رفتارهای مخاطره‌آمیز و خشم‌های انفجاری در سوءمصرف‌کنندگان مواد افیونی

دوره 18، ویژه نامه سومین کنفرانس بین‌المللی روان‌شناسی و علوم تربیتی، مهر و آبان 1395، صفحه 483-490

امیرحسین جهانگیر؛ عباس مسجدی آرانی؛ سید حسین مجتهدی؛ نوشین نیکدل تیموری؛ سعید ایمانی؛ مجتبی حبیبی