نویسنده = رضایی دهشیبی، زینب
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط سنجی میزان دانش مادر از رابطه غیر کلامی خود با رابطه مادر-کودک

دوره 21، شماره 3، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 167-173

مریم صف آرا؛ مه سیما پور شهریاری؛ زینب رضایی دهشیبی؛ مینا خانبابایی