نویسنده = شفیعی، زهرا
تعداد مقالات: 2
1. پیش‌بینی میل به خیانت بر اساس حسادت عاشقانه و هیجان‌خواهی در زنان متاهل

دوره 20، شماره 2، بهمن و اسفند 1396، صفحه 121-130

زهرا شفیعی؛ عذرا اعتمادی