نویسنده = بشردوست، سیمین
تعداد مقالات: 1
1. پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی بر اساس عملکرد خانواده و نیازهای بنیادی روان‌شناختی دانش‌آموزان

دوره 18، ویژه نامه سومین کنفرانس بین‌المللی روان‌شناسی و علوم تربیتی، مهر و آبان 1395، صفحه 374-379

فرزانه اخباراتی؛ سیمین بشردوست