نویسنده = حاصلی مفرد، نوش‌آفرین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی دانش، نگرش، عملکرد دانش‌آموزان نسبت به فناوری اطلاعات و موانع استفاده از آن در اوقات فراغت آنان

دوره 18، ویژه نامه سومین کنفرانس بین‌المللی روان‌شناسی و علوم تربیتی، مهر و آبان 1395، صفحه 405-411

نوش‌آفرین حاصلی مفرد