نویسنده = سلطانی کوهبنانی، سکینه
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی آموزش مهارت‌های ذهن‌آگاهی بر ساختار انگیزشی دانش‌آموزان دختر

دوره 18، ویژه نامه سومین کنفرانس بین‌المللی روان‌شناسی و علوم تربیتی، مهر و آبان 1395، صفحه 436-440

ماهرخ جواهرفروش‌زاده؛ سکینه سلطانی کوهبنانی