نویسنده = جلالی، سید مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه الگوی غذایی و افسردگی در بزرگسالان

دوره 18، ویژه نامه سومین کنفرانس بین‌المللی روان‌شناسی و علوم تربیتی، مهر و آبان 1395، صفحه 365-373

عطیه‌السادات حسینی؛ سید مصطفی جلالی