نویسنده = امیری، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. نقش آزاردیدگی دوران کودکی بر تصویر بدنی و عملکرد جنسی در زنان

دوره 18، شماره 6، مهر و آبان 1395، صفحه 313-320

هاشم فیروزی؛ فاطمه امیری؛ نادره سعادتی؛ مهدی رستمی