نویسنده = شمس، گیتی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر اصول قواعد ابراز هیجان در تجربه‌ی عاطفه‌ی مثبت/منفی

دوره 18، شماره 6، مهر و آبان 1395، صفحه 338-342

سیدسپهر هاشمیان؛ گیتی شمس؛ حسن عشایری؛ مرتضی مدرس غروی