نویسنده = دلفان بیرانوند، آرزو
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی و شناختی- عاطفی بر گرایش به رفتارهای خشونت‌آمیز دانش‌آموزان مقطع متوسطه

دوره 21، شماره 3، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 207-224

رسول کرد نوقابی؛ شهریار مرادی؛ آرزو دلفان بیرانوند