نویسنده = بستان، نبی
تعداد مقالات: 1
1. نقش حمایت اجتماعی ادراک شده در پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی معلمان زن

دوره 18، ویژه نامه سومین کنفرانس بین‌المللی روان‌شناسی و علوم تربیتی، مهر و آبان 1395، صفحه 537-541

فریبا مرزبانی؛ نبی بستان