نویسنده = ابوفاضلی، منصوره
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه‌ی سبک‌های رهبری مدیران با سلامت روان کارکنان مراکز بهداشت و درمان شهر اصفهان

دوره 18، شماره 3، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 156-160

سید محسن علامه؛ سمانه سلیمیان؛ منصوره ابوفاضلی؛ علی میرچولی