نویسنده = زارع زاده خیبری، شیوا
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه‌ی کیفی تجارب مادران از آموزش مسایل جنسی به دختران نوجوان با تاکید بر عوامل فرهنگی

دوره 18، شماره 4، خرداد و تیر 1395، صفحه 202-211

الهه عابدینی؛ زهرا طبیبی؛ پریسا ضیایی؛ شیوا زارع زاده خیبری