نویسنده = رحیمی، چنگیز
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه‌ی ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و اختلالات شخصیت در افراد با بیزاری جنسیتی مرد به زن و زن به مرد

دوره 19، شماره 4، خرداد و تیر 1396، صفحه 307-314

مهسا نقاش تبریزی؛ چنگیز رحیمی؛ حبیب هادیان فرد؛ علی طلائی