نویسنده = بابایی حیدرآبادی، اکبر
تعداد مقالات: 1
1. رابطه‌ی آزار صوتی و فرسودگی شغلی در پرستاران شهر بهبهان

دوره 18، شماره 2، بهمن و اسفند 1394، صفحه 103-108

معصومه علیدوستی؛ اکبر بابایی حیدرآبادی؛ زینب بابلی؛ حدیث نظربیگی؛ محمود مباشری