نویسنده = روشن، رسول
تعداد مقالات: 1
1. کاهش علایم و نشانه‌های افسردگی با استفاده از مداخله‌های مثبت‌گرا: مطالعه‌ی تک‌آزمودنی چند خط پایه

دوره 18، شماره 2، بهمن و اسفند 1394، صفحه 93-102

اعظم نوفرستی؛ رسول روشن؛ لادن فتی؛ حمیدرضا حسن‌آبادی؛ عباس پسندیده؛ محمدرضا شعیری