نویسنده = حاجی‌محمدی، علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شیوع عارضه‌ی آگرانولوسیتوز در بیماران تحت درمان با کلوزاپین در بیمارستان‌های روان‌پزشکی مشهد

دوره 18، شماره 2، بهمن و اسفند 1394، صفحه 88-92

حسن یزدانفر؛ فاطمه بهدانی؛ علی حاجی‌محمدی؛ بهناز برومند رضازاده