نویسنده = اکبری، عباس
تعداد مقالات: 1
1. پیش‌بینی میزان اضطراب اجتماعی دانشجویان دختر بر اساس ویژگی‌های شخصیتی

دوره 18، شماره 6، مهر و آبان 1395، صفحه 343-349

رویا عباسی اصل؛ حبیب‌الله نادری؛ عباس اکبری