نویسنده = استادی، نقی
تعداد مقالات: 2
1. اثربخشی آموزش شناختی-رفتاری گروهی بر دلبستگی، نگرش های ناکارآمد و میزان سازگاری زناشویی افراد متاهل

دوره 16، شماره 62، خرداد و تیر 1393، صفحه 150-61

نقی استادی؛ مرتضی بادله؛ رضا محسنی بیرجندی


2. مقایسه ی میزان اثربخشی هیپنوتراپی شناختی رفتاری گروهی و درمان شناختی رفتاری گروهی بر افزایش عزت نفس نوجوانان

دوره 15، شماره 59، مهر و آبان 1392، صفحه 194-204

مرتضی بادله؛ مهدی فتحی؛ حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف؛ محمد تقی بادله؛ نقی استادی