نویسنده = شایسته زرین، مسعود
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر گروه درمانی شناختی رفتاری به روش فرانظری بر میزان نشانه های افسردگی و دوز متادون مصرفی بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون

دوره 15، شماره 58، مرداد و شهریور 1392، صفحه 91-99

امیر رضائی اردانی؛ زهرا عرفانیان تقوایی یزدی نژاد؛ مسعود شایسته زرین