نویسنده = پورآقا رودبرده، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط بین آلکسی تایمیا و دلبستگی به مادر در نوجوانان

دوره 13، شماره 49، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 58-65

فاطمه پورآقا رودبرده