نویسنده = شریفی، کسری
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه ویژگی های شخصیتی و تکانشگری دانشجویان مرد سیگاری و غیرسیگاری خوابگاهی

دوره 21، شماره 2، بهمن و اسفند 1397، صفحه 141-149

کسری شریفی؛ محمد جواد اصغری ابراهیم آباد؛ ایمان الله بیگدلی


2. بررسی ویژگی‌های روان‌شناختی مجرمین خشونت

دوره 18، شماره 3، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 145-150

جهانگیر کرمی؛ کسری شریفی