نویسنده = شعیری، محمدرضا
تعداد مقالات: 2
1. کاهش علایم و نشانه‌های افسردگی با استفاده از مداخله‌های مثبت‌گرا: مطالعه‌ی تک‌آزمودنی چند خط پایه

دوره 18، شماره 2، بهمن و اسفند 1394، صفحه 93-102

اعظم نوفرستی؛ رسول روشن؛ لادن فتی؛ حمیدرضا حسن‌آبادی؛ عباس پسندیده؛ محمدرضا شعیری


2. بررسی مقایسه ای سبک های والدگری و خودکارآمدی والدینی در مادران کودکان با و بدون نشانه های اضطرابی

دوره 17، شماره 4، خرداد و تیر 1394، صفحه 186-191

محمد امینایی؛ رسول روشن چسلی؛ محمدرضا شعیری؛ فاطمه محرری